Seçim Güvenliği Platformu
Gönderiyi PaylaşınTürkiye’nin de katılımcısı olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 5-8 Aralık 2022’de Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırma ve görüşmelerin sonuçlarını bir rapor ile açıkladı.... AGİT RAPORU: ADİL SEÇİME DAİR TALEPLER DİKKATE ALINMIYOR!
Gönderiyi Paylaşın

Türkiye’nin de katılımcısı olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 5-8 Aralık 2022’de Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırma ve görüşmelerin sonuçlarını bir rapor ile açıkladı. Bakanlıklar, YSK, RTÜK ve partilerin yanında Seçim Güvenliği Platformu ile de görüşen AGİT Raporunda, Mart 2022’de TBMM’de kabul edilen seçim kanunu değişikliklerinde AGİT’in önceki tavsiyelerinin önemli bir kısmının dikkate alınmadığı açıkça ifade ediliyor. Keza, görüştükleri kurum ve kuruluşların görüşlerinin de dikkate alınmadığını vurguluyor.

SEÇİMLERDE VE YSK’DA KADININ ADI YOK!

AGİT Raporunda oldukça çarpıcı bulguların öne çıktığı görülüyor.  Raporda, 2018 seçimlerinde il ve ilçe seçim kurulu üyelerinin %12’sinin, sandık kurulu üyelerinin %24’ünün, sandık başkanlarının ise ancak %19unun kadın olduğuna yer veriliyor. Raporda altı çizilen diğer noktalar ise;

  • “YSK’nın 11 üyesinden hiçbiri kadın değildir.”
  •  “7393 Sayılı Kanun, siyasi partilerin parlamento seçimlerine katılabilmeleri için daha katı uygunluk şartları getirmiş olup Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından aşırı ve ayrımcı nitelendirilmiştir.”
  •  “Seçim kampanyaları finansmanının düzenlenmesinde çeşitli boşluklar bulunmaktadır.” 
  •  “Kanun, daha önce AGİT tavsiyeleri arasında yer alan seçimlerden önce herhangi bir ara mali rapor ya da adayların mali raporlarının zamanında yayınlanmasını sağlamamaktadır.”
  •  “AGİT’in daha önceki tavsiyesine rağmen “hakaret” suç olmaya devam etmektedir.”
  •  “Seçim kampanyaları sırasında medya kanunen tarafsız yayın yapmak ve adaylara eşit erişim sağlamakla yükümlüdür. Keza, kamu ve özel kanallarda ücretli siyasi reklamlara izin verilmelidir.”
  •  “Seçim mevzuatı, seçim sürecinin vatandaşlar ve uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesine gereken imkanı vermemektedir.”
  •  “Anayasa, YSK kararlarının temyizini engellemektedir.”

AGİT SEÇİMLERİ İZLEYECEK  

Raporda ortaya konulan çekincelere ek olarak AGİT 2023 genel seçimlerini değerlendirmek için bir Seçim Gözlem Misyonu kurulmasını önerirken, AGİT üyesi 28 devletten uzun süreli gözlemcinin yanı sıra seçim günü işlemlerini takip etmek üzere 350 kısa süreli gözlemcinin görevlendirilmesini talep edeceği Raporda yer alıyor.

AGİT Raporu 2018 seçimlerinin adil olmadığı noktasında 2023 seçimlerinin adil olması için kamuoyunun eleştiri ve baskılarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor!

AGİT Raporuna erişmek için tıklayın!   

SEÇİM GÜVENLİĞİ PLATFORMU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) /
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) /
Türk Tabipleri Birliği (TTB) / Tüm Emekliler Sendikası /Elektrik Mühendisleri Odası/
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) / Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) /
Hak İnisiyatifi Derneği / İnsan Hakları Derneği (İHD) /
Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu / Mülkiyeliler Birliği /
ODTÜ Mezunları Derneği / 2025 Avrupa Demokrasi Hareketi (DİEM 25 Türkiye) /
Anıtpark Forum / Antikapitalist Müslümanlar / Demokrasi İçin Birlik (DİB) /
Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu (DGD) / Hak ve Adalet Platformu /
Seçim 2023 Yerel Medya Koordinasyonu / Toplumcu Diş Hekimleri /
Türkiye Gönüllüleri / Yurttaş Girişimi / Yurttaşlık Derneği.

 

www.secimgüvenligi.org
secimguvenligiplatformu@gmail.com 

Metni PDF olarak indirmek için tıklayın!

Şimdiye kadar Yorum yok.

Aşağıda Yorum bırakmak için ilk siz olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.