Seçim Güvenliği Platformu
Gönderiyi PaylaşınSeçim Güvenliği Platformu (SGP), seçmen iradesinin, sandığa tam olarak yansımasını hedefler. Sandık güvenliği ve seçim güvenliği, birbirini bütünleyen iki ayrı süreçtir. Bu doğrultuda,... Seçim Güvenliği Yerel Platformları Nasıl Oluşur?
Gönderiyi Paylaşın

Seçim Güvenliği Platformu (SGP), seçmen iradesinin, sandığa tam olarak yansımasını hedefler.

Sandık güvenliği ve seçim güvenliği, birbirini bütünleyen iki ayrı süreçtir.
Bu doğrultuda, ülkemizde adil ve güvenli bir seçim ortamı sağlanması önemlidir.
Halkın güvenle sandığa gidip, kendi seçimini temsil edecek oyu gönül rahatlığıyla kullanması ve bu oyun sandığa girdiği şekliyle sayımlara yansıması, demokrasinin temel göstergelerindendir…

Seçim Güvenliği Platformu, halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandıkta kendini göstermesi için oluşturulmuş bir güç birliğidir. 

Yurttaşlık göreviyle oluşmuş bu sivil ortaklaşma, Haziran 2018 yılından bu yana, Platform olarak dönemsel çalışmalar yürütmüş siyasi partilerle de iletişim içinde, merkezi olarak görev yapmıştır.

Kamuoyuna da açıkladığımız üzere temel hedefimiz, yaklaşan seçimlerde sandığa gidecek olan her seçmenin, hangi partiye oy verirse versin, oyunun kullandığı gibi çıkmasıdır.
Ülkemizde seçimin adaletli ve şeffaf bir şekilde, güvenlikle sonuçlanmasıdır.
Seçimlerde oy kullanma hakkı, demokrasinin temel güvencesidir. 

Bugün ifade, gösteri, basın, serbest propaganda ve halkın kanaat oluşturma özgürlüğünün kısıtlandığı bir dönemden geçiyoruz.
Seçimlerin bu antidemokratik koşullar gölgesinde yapılmasına heves edenlerin olduğunu biliyoruz. Nitekim seçim ortamına girdikçe zorluklarımızın artacağına, şaibeli girişimlerin yaşanacağına dair kaygılar da yoğunlaşıyor.
Seçim yasasıyla ilgili ‘yeni’ düzenlemeler, kamuoyunun dikkatini çekiyor.

YSK’da görev alacak hâkim görevlendirmelerine, seçim kurullarının oluşumuna ilişkin son düzenleme de, yaşanabileceklerin bir işareti.
Siyasal gelişmeler ve iktidar bloğunun politikaları, artık seçim sathına girdiğimizi gösteriyor.

Emekçilerin, kadınların, gençlerin, kısacası vatandaşlarımızın beklentisi, demokratik, şeffaf, güvenli ve adaletli bir seçim ortamının sağlanması, halkın iradesinin sandığa eksiksiz yansımasıdır! Bu beklentinin gerçeğe dönüşmesinin yolu, edilgen bir biçimde beklemekten değil, sürece dâhil olmaktan ve mücadeleden geçer.
Tüm siyasi partilerin, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK’lar ve sivil inisiyatiflerin, tüm yurttaşların bu sürecin izleyicisi değil, mücadele odağı olacaklarına inanıyoruz.

Seçim Güvenliği Neden Yerelden Başlar?
SGP’nin, sadece büyük yerleşim birimlerinde değil, ülkemizin en ücra köşelerine kadar güvenli seçim çalışmaları örgütlemesi, yerel ayakların eksiksiz oluşturulması, amaç ve hedeflerimize uygun güvenli ve adil bir çalışma yürütülmesi, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de belirleyecektir! İşte bu nedenle Yerel Seçim Güvenliği Platformlarının, Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar tüm yerleşim yerlerinde/seçim bölgelerinde oluşturulması ve bu sorumluluğu yerine getirilmesi, seçmen iradesinin sandık sonuçlarına yansıması açısından önemlidir.

Bu Saptama ve Hedef Doğrultusunda Neler Yapılmalı?

 • SGP katılımcısı olan tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK’lar ve sivil inisiyatifler, vakit kaybetmeden seçim süreci ile ilgili çalışmaları başlatma görevi ile karşı karşıyadırlar. Yerel Platformlar, SGP amaç ve işlevine katkıda bulunabilecek tüm yurttaşların katılımına açık olmalıdır.
 • Platform katılımcısı her kurum, öncelikle kendi içerisinde, seçim güvenliği konusunda neler yapılması gerektiğine dair bir tartışma yürütmeli. 
 • Geçmişteki benzer çalışmaların başarılı ve başarısız yönlerinin araştırılması ve çalışmalarda dikkate alınması yararlı olacaktır.
 • Yerel Seçim Güvenliği Platformuna her kurum kendisini temsilen göndereceği kişileri kendi iç mekanizmalarında belirlemeli, bilgi akışının sürekliliği, konuya hâkimiyet gibi hususlar da gözetilerek mümkün mertebe belirlenen kişilerin sürecin sonuna kadar devamlılık göstermesi esas alınmalıdır.
 • Aşağıda isimleri yazılı olan kurumlar başta olmak üzere, Seçim Güvenliği Yerel Platformlarının en geç Eylül ayı içinde kurulması beklenir. 
 • İletişim bilgileri, Seçim Güvenliği Platformumuza yazılı olarak bildirilir. 
 • Seçim güvenliğinin salt sandık güvenliği ile sınırlı olmadığı gerçeğinden hareketle, seçim sürecinin her aşaması dikkatlice planlanmalı, tüm süreci kapsayacak ayrıntılı bir YEREL EYLEM PLANI hazırlanmalıdır. Eylem Planı netleştirildikten sonra merkezi ve yerel düzeylerde yapılacak basın açıklamaları/toplantıları ile kamuoyuna ilan edilmeli ve yurttaşlar göreve çağırılmalıdır.
 • Yerel Seçim Platformlarının oluşturulması süreci hızla tamamlandıktan sonra, YSK, İl ve İlçe Seçim Kurulu karar ve uygulamalarını yakından izleyecek İZLEME HEYETLERİ oluşturulmalıdır. Bu kurullar aynı zamanda idarenin karar ve uygulamalarını da izlemelidir.
 • Propaganda hakkı ve eşit uygulama, seçim sürecinin her alanında talep edilmeli, gereken durumlarda hukuki süreç başlatılmalıdır.
 • Yasanın tanıdığı tüm gözetim ve denetim yetkileri ile donanmış, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerle, bütün sandıklarda görev almalı, yasaların verdiği yetkilerimizi sükûnet ve kararlılıkla kullanmalıyız. Sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmeleri, TEK BİR SANDIK DAHİ EKSİK KALMAYACAK ŞEKİLDE HEP BİRLİKTE YAPILMALIDIR. Bunun için seçim öncesi eğitim alan ve alacak yüz binlerce görevli ve gözlemcinin sandıkların başında mutlaka hazır bulunmaları sağlanmalıdır.
 • Oluşturulan Yerel SGP’ler, Platformun amaçlarını benimseyen tüm yurttaşlara sandık başında görev yapmak üzere çağrı yapmalı, seçim öncesinde başvuru yapanlara eğitim vermeli ve eğitim alanları sandıklara yönlendirmelidir.
 • Sandık Kurulu görevlendirme organizasyonunun, platformun siyasi parti üyeleri koordinasyonuyla ve diğer bileşenlerin desteğiyle gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 
 • Siyasi partiler yetkisinde olan sandık kurulu üyesi görevlendirme işi için, başta siyasi partiler olmak üzere seçim için kurulacağı açıklanan yaklaşık 200 bin dolayındaki sandığın tümünde birlikte görevlendirme yapmak gerekmektedir. Hiçbir sandığın boş bırakılmaması ve her sandıkta Platform tarafından belirlenen, gönderilen en az iki görevlinin bulunması esas alınmalıdır.
 • Bu organizasyonda görev alacak bireylerin, gözlemcilerin ortaklaştırılacak teknolojik imkânlar ve lojistik altyapı ile görevlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için imkanlar seferber edilmelidir. Bu erişim hayati önemdedir.
 • Tüm seçmenleri seçme haklarını tam olarak kullanmaya, sandıklara sahip çıkmaya çağıracak açıklamalar, sosyal medya çalışmaları sürekli hale getirilmeli, motivasyon ve katılım sağlanmalıdır.
 • Seçim Güvenliği Platformu, merkezi ve yerel düzeyde her aşamada elde edeceği bilgi ve değerlendirmeleri, koordinasyon içerisinde paylaşarak kamuoyuna açıklamalı, duyarlılık yaratmalı, vatandaşların sürece aktif katılımı sağlanmalıdır.
 • Sandık başında yaşanabilecek seçim güvenliğini tehdit eden olayların, usule aykırı ve yasa dışı uygulamaların tespit ve tutanak altına alınması sürecinin, nasıl olacağına dair geçmiş tecrübelerden de faydalanılarak kapsamlı bir hazırlık yapılmalı, konuya ilişkin yönerge hazırlanmalıdır.

Burada belirtilenler, Seçim Güvenliği Yerel Platformlarının oluşturulması ve çalıştırılmasına dair, yol gösterme amacıyla hazırlanmıştır.

İşleyiş kılavuzumuz doğrultusunda, eksik kalan hususlar da değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte kesintisiz bir koordinasyon için azami duyarlılık gösterilmesini rica ediyoruz.

Başarımız ve geleceğimiz ortaktır.
Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.

Saygılarımızla,
SEÇİM GÜVENLİĞİ PLATFORMU KOORDİNASYONU

www.secimguvenligi.org
secimguvenligiplatformu@gmail.com 

Seçim Güvenliği Platformu Katılımcıları:

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Tüm Emekliler Sendikası
Elektrik Mühendisleri Odası
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Hak İnisiyatifi Derneği
İnsan Hakları Derneği
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Mezunları Derneği
2025 Avrupa Demokrasi Hareketi (DİEM 25 Türkiye)
Anıtpark Forum
Anti Kapitalist Müslümanlar
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu (DGD)
Hak ve Adalet Platformu
Seçim 2023 Yerel Medya Koordinasyonu
Yurttaş Girişimi
Yurttaşlık Derneği

Metni PDF olarak indirmek için tıklayın!

Şimdiye kadar Yorum yok.

Aşağıda Yorum bırakmak için ilk siz olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.