Seçim Güvenliği Platformu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Tüm Emekliler Sendikası
Elektrik Mühendisleri Odası
SODEV
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Hak İnisiyatifi Derneği
İnsan Hakları Derneği
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Mezunları Derneği
2025 Avrupa Demokrasi Hareketi (DİEM 25 Türkiye)
Anıtpark Forum
Anti Kapitalist Müslümanlar
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu (DGD)
Hak ve Adalet Platformu
Seçim 2023 Yerel Medya Koordinasyonu
Yurttaş Girişimi
Yurttaşlık Derneği