Seçim Güvenliği Platformu

BAŞLARKEN

11.01.2021

Modernleşme, zenginleşme, özgürleşme…

20.yüzyılın başında mazlum milletlere örnek bir bağımsızlık savaşı veren milletimiz, Cumhuriyet projesiyle bu üç önemli hedefe yöneldi.

Ortaçağ zincirlerinden kurtulup, eğitimde, bilimde, sanatta, toplumsal yaşamda köklü bir modernleşmeyi yakalayabilmek, kalkınma ve refahın en önemli manivelası olarak kabul edildi. Sanayi devrimini kaçıran ülke, Cumhuriyet vizyonu ile aradaki farkı kapatacak, Genç Türkiye Cumhuriyeti “muasır medeniyet” hedefine ulaşacaktı.

Aklı ve bilimi esas alan bir eğitim, evrensel ölçülere uygun bir üniversite sistemi. Büyük sanayi kuruluşları ve fabrikalar üzerinde yükselen milli ekonomi, tarım ve sanayide üretime dayalı bir kalkınma hamlesi. Emperyalizmin emellerini boşa çıkarmış bir ülkede, ekonomik bağımsızlık olmadan siyasal bağımsızlığın kalıcı olamayacağı bilinciyle “Tam Bağımsız Türkiye” inancı etrafında Genç Türkiye Cumhuriyetini inşa. Nihayetinde saltanat kalıntısı kurumlardan uzaklaşıp, okul kitaplarına “halkın kendi kendini yönetmesi” diye tarifi konulan demokrasiye ulaşma hedefi. Yani birey olmaktan yönetime katılmaya kadar uzun ve geniş bir özgürleşme yolculuğu.

Kuşkusuz bu yolculukta zaman zaman kazalar yaşandı. Hız kesti, geri manevralar görüldü. Ancak Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin çağdaşı devletlerin-rejimlerin birçoğu birer birer yıkılırken, Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürmeye devam etti. Kuşkusuz bunun temelinde bir yandan Türk milletinin devlet kurma birikimi, köklü tarihi kültürü olmakla birlikte, daha da önemlisi Cumhuriyetin temelini oluşturan kuruluş felsefesidir. Bunu en iyi anlatan da Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişi olsa gerek.

Siyasal Paradigmalar Düşünce Platformu Türkiye’nin bu yolculuğuna katkı vermek üzere oluşturulmuş mütevazı bir fikri zemin olarak düşünüldü. Cumhuriyet projesinin modernleşme, zenginleşme, özgürleşme vizyonu çerçevesinde ülkemizin temel sorunlarının çözümüne kafa yormak isteyen, yerel, bölgesel ve küresel alanda daha adil bir dünya kurabilme konusunda sözü olanlara bir mecra da burada yaratalım istedik.

  • İnançlarımız var, doğmalarımız yok.
  • Akla yakın, hurafeye uzağız.
  • Bilim rehberimiz, tarih ve kültür mendireğimiz.

Gerisi yolculuğun devamına kalmış. Hoş geldik, hoş geldiniz…